Vi träffas i mitt mottagningsrum, på Rosenlundsgatan 3. För individuella möten reserverar jag 45 minuter, för samtal med par 90 minuter. Vi kan också träffas virtuellt via den kanal klienterna är bekväma med. En kort terapiprocess behöver vanligen 6-10 träffar. Alla samtal är konfidentiella. Det första samtalet är gratis.

Tapaamme vastaanottohuoneessani, Rosenlundinkatu 3. Yksilötapaamisille varaan 45 minuuttia, parikeskusteluille 90 min. Voimme myös tavata virtuaalisesti asiakkaan valitsemalla kanavalla. Lyhyt terapiaprosessi vaatii yleensä 6-10 tapaamista. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia. Ensimmäinen tapaaminen on maksuton.

Physically we meet in my clinic, Rosenlundinkatu 3. For individual meetings 45 minutes are reserved, for couples 90 minutes. We can also meet virtually, on any channel familiar to the client. A short therapeutic process needs 6 to 10 sessions. All conversations are confidential.